Bs salloni!

  
NË KUADER TE KURSIT FUNKCIONON DHE SALLONI MODERN "BS PALAIS", QE JA VLEN TE VIZINOTI!

                     


Bs Video!

Bs Palais Video 06/07

RSS 2.0